Lớp 10Toán

Bài 18 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 18 (trang 65 SGK Hình học 10)

Cho hai góc nhọn α và phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

A, sinα = – cosβ ;         B, cosα = sinβ ;

Bạn đang xem: Bài 18 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

C, tanα = cotβ ;         D, cotα = tanβ .

Lời giải

Đáp án (A) sin α = –cos β

Giải thích : Nếu α + β = 90º thì:

sin α = cos β ; cos α = sin β; tan α = cot β; cot α = tan β.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button