Lớp 10Toán

Bài 18 trang 96 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 3

Trắc nghiệm

Bài 18 (trang 96 SGK Hình học 10)

Cho hai điểm A(1; 1) và B(7; 5). Phương trình đường tròn đường kính AB là:

(A) x2 + y2 + 8x + 6y + 12 = 0;

Bạn đang xem: Bài 18 trang 96 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

(B) x2 + y2 – 8x – 6y + 12 = 0;

(C) x2 + y2 – 8x – 6y – 12 = 0 ;

(D) x2 + y2 + 8x + 6y – 12 = 0.

Lời giải

Chọn (B) x2 + y2 – 8x – 6y + 12 = 0

Giải thích :

+ Tâm đường tròn là trung điểm I của đoạn thẳng AB

A(1 ; 1) ; B(7 ; 5) ⇒ I(4; 3)

+ Bán kính đường tròn R = AB/2 = √13

⇒ đường tròn đường kính AB là:

(x – 4)2 + (y – 3)2 = 13

⇔ x2 + y2 – 8x – 6y + 12 = 0.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button