Lớp 10Toán

Bài 19 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 19 (trang 65 SGK Hình học 10)

Bất đẳng thức nào dưới đây đúng?

A, sin90o < sin150o; B, sin90o15′ < sin90o30′;

Bạn đang xem: Bài 19 trang 65 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10

C, sin90o30′ > sin10ºo; D, cos150o > cos120o.

Lời giải

Đáp án (C) cos 90º30’ > cos 100º

Giải thích:

+ sin 90º = 1, sin 150º = 1/2 ⇒ sin 90º > sin 150º (A sai)

+ sin 90º15’ = sin 89º45’; sin 90º30’ = sin 89º30’.

Mà với 0º < α < β < 90º thì sin α < sin β ⇒ sin 89º45’ > sin 89º30’

⇒ sin 90º15’ > sin 90º30’ (B sai)

+ Với 0º < α < β < 180º thì cos α > cos β ⇒ cos 90º30’ > cos 100º (C đúng)

+ cos 150º = –√3/2, cos 120º = –1/2 nên cos 150º < cos 120º (D sai)

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button