Lớp 10Vật Lý

Bài 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Bài 2 (trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

 Trong thí nghiệm ở hình 22.3, dây dài 0,5m. Hãy tính số vòng quay trong 1s để dây lệch đi góc α = 60o so với phương thẳng đứng.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Từ hình vẽ Fht = P.tanα = m.g.tanα     (1)

Mặt khác: Fht = m.ω2.R = m.(2π.n)2.R (Chú ý: n là tần số vòng; ω = 2π.n)

Tam giác vuông OIA:

OA = IA.sinα hay R = l.sinα

→ Fht = m.(2π.n)2.l.sinα     (2)

Từ (1) và (2) ta được:

g.tanα = (2π.n)2.l.sinα

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button