Lịch SửLớp 10

Bài 2 trang 105 sgk Lịch Sử 10

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Bài 2 trang 105 sgk Lịch Sử 10

Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần nhưng đến thời Lê lại không phát triển?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 105 sgk Lịch Sử 10

– Phật giáo phát triển thời Lý – Trần vì:

Phật giáo được du nhập và truyền bá vào nước ta từ rất sớm.

Những tư tưởng của Phật giáo phù hợp với truyền thống của người Việt nên dễ được tiếp thu và phổ biến rộng rãi, dần dần có ảnh hưởng trong toàn xã hội.

Phù hợp với hoàn cảnh đất nước: Đất nước mới giành được độc lập nền quân chủ chưa thực sự vững chắc. Do đó, để thu phục nhân tâm sử dụng những tư tưởng của Phật giáo với tư tưởng yêu hòa bình, sống yên ổn không màng danh lợi… có tác dụng lớn trong việc trị quốc. Các nhà sư luôn được triều đình tôn trọng, được tham gia vào bàn bạc các công việc của đất nước.

– Phật giáo thời Lê sơ không phát triển vì:

Đất nước dần đi vào ổn định, cần nhiều người tài giúp việc nước nên giáo dục phát triển, đặc biệt là giáo dục Nho học.

Để Nho giáo phát triển, nhà nước đã ban hành các chính sách hạn chế sự phát triển của Phật giáo, đưa phật giáo xuống hàng thứ yếu.

⇒ Nho giáo đã trở thành tôn giáo độc tôn, những tư tưởng nho giáo đã trở thành công cụ để duy trì và bảo vệ trật tự của xã hội phong kiến, Phật giáo mất dần vị thế.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button