Lớp 11Vật Lý

Bài 2 trang 105 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 21: Dòng điện trong chân không

Bài 2 trang 105 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Chọn đáp số đúng

Nếu cường độ dòng điện bão hòa trong điot chân không bằng 1 mA thì trong thời gian 1s số electron bứt ra khỏi mặt catot là:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 105 sgk Vật Lý 11 nâng cao

A. 6,15.1015 electron

B. 6,15.1018 electron

C. 6,25.1015 electron

D. 6,25.1018 electron

Lời giải

Số electron bứt ra khỏi mặt catot trong thời gian t là:

Với thời gian t=1s, số electron bứt ra khỏi mặt catot là:

Giải Bài 2 trang 105 sgk Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao

Đáp án: C

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 21. Dòng điện trong chân không

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button