Lớp 10Vật Lý

Bài 2 trang 109 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 24: Chuyển động của hệ vật

Bài 2 (trang 109 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một đầu tàu có khối lượng 50 tấn được nối với hai toa, mỗi toa có khối lượng 20 tấn. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động với gia tốc a = 0,2m/s2. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và đường ray là 0,05. Hãy tính:

a) Lực phát động tác dụng lên đoàn tàu.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 109 sgk Vật Lý 10 nâng cao

b) Lực căng ở những chỗ nối toa.

Lời giải:

a) Vì đường ngang nên độ lớn các lực ma sát trượt tác dụng lên các toa là:

Fms1 = μ.m1.g; Fms2 = μ.m2.g; Fms3 = μ.m3.g.

Áp dụng định luật II Newton cho hệ vật ta được:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 2 trang 109 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Với Fms1 = μ.m1.g = 0,05.50.103.10 = 24500N

Fms2 = μ.m2.g = 0,05.20.103.10 = 9800N

Fms3= μ.m3.g = 0,05.20.103.10 = 9800N

và a = 0,2 m/s2

⇒ F = (m + m1 + m2).a + (Fms1 + Fms2 + Fms3) = 62100N

b) Xét toa 1: F – T1– Fms1= m1.a ⇒ T1 = F – m1.a – Fms1 = 27600N

T1 = T’1 = 27600N

Xét toa 2: T’1 – T2 – Fms2 = m2.a ⇒ T2 = T’1 – Fms2 – m2.a = 13800N

T2 = T’2 = 13800N

Tham kh ảo toàn bộ : Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button