Lớp 10Toán

Bài 2 trang 114 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bài 2 (trang 114 SGK Đại Số 10)

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau

Bạn đang xem: Bài 2 trang 114 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp.

b) Dựa vào kết quả câu a, hãy nêu rõ trong 60 lá dương xỉ được khảo sát:

Số lá có chiều dài 30 cm chiến bao nhiêu phần trăm?

Số lá có chiều dài từ 30 cm đến 50 cm chiếm bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

a)Bảng phân bố tần số ghép lớp:

Lớp của chiều dài (cm)

Tần suất

[10; 20)

13,3

[20; 30)

30,0

[30; 40)

40,0

[40; 50)

16,7

Cộng

100 (%)

b)Tỉ lệ lá có chiều dài dưới 30 cm là:

13,3 + 30 = 43,3 %

Tỉ lệ lá có chiều dài từ 30 cm đến 50 cm là:

100 – 43,3 = 56,7 %

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button