Lớp 10Toán

Bài 2 trang 118 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Bài 2: Biểu đồ

Bài 2 (trang 118 SGK Đại Số 10)

Xét bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của bài 1

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 118 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a, hãy nêu nhận xét về khối lượng của 30 củ khoai tây được khảo sát.

Lời giải

Lớp của khối lượng

Tần số

Tần suất

[70; 80)

3

10%

[80; 90)

6

20%

[90; 100)

12

40%

[100; 110)

6

20%

[110; 120)

3

10%

Cộng

30

100%

a) Biểu đồ tần suất hình cột:

Biểu đồ tần suất hình gấp khúc:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 118 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

b) Biểu đồ tần số hình cột:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 118 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

Biểu đồ tần số đường gấp khúc:

Giải Toán 10: Bài 2 trang 118 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột ta nhận thấy khối lương khoai tây thường nằm trong khoảng từ 90 đến 100 gram.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button