Lịch SửLớp 12

Bài 2 trang 120 sgk Lịch Sử 12

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

Bài 2 trang 120 sgk Lịch Sử 12

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám được thể hiện như thế nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 120 sgk Lịch Sử 12

Sự lãnh đạo đúng đắn và kịp thời của Đảng đã là phần giúp cho cách mạng tháng 8 thành công vang dội. Nhận tin Nhật Bản sắp đầu hàng, ngày 13-8-1945 trung ương Đảng và Tổng Bộ Việt Minh thành lập ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, 23 giờ cùng ngày. Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc ban bố Quân lệnh số 1 chính thức phát lệnh tổng khởi nghĩa trong toàn quốc.

Ngày 14 đến 15-8-2945 Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân tổng hởi nghĩa, quyết định những vấn đề đối nội, đối ngoại sau khi giành được chính quyền.

Ngày 16 đến ngày 17 Đại hội quốc dân ở tân trào tán thành chủ trương Tổng Khởi nghĩa thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh cử ra Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nma do Hồ Chí Minh làm chủ tịch.

Hồ Chí Minh cũng chỉ Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành được độc lập.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh trong những điều kiện thuận lợi, cả dân tộc đã nhất tề vùng dậy tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa trong toàn quốc, làm tan rã bộ máy chính quyền của phát xit Nhật và tay sai lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng tám (1939-1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button