Lớp 11Sinh Học

Bài 2 trang 130 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Bài 2 trang 130 sgk Sinh 11 nâng cao

Hãy nêu các đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 130 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

– Sinh trưởng sơ cấp: Sự sinh trưởng bắt nguồn từ mô phân sinh của phôi, tức là mô phân sinh đỉnh. Sự sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng theo chiều dài của các cơ quan của thực vật.

– Sinh trưởng thứ cấp: Sinh trưởng có nguồn gốc từ mô phân sinh thứ cấp hay mô phân sinh bên, tức là tầng sinh mạch vầ tầng sinh bần. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây hai lá mầm.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button