Lớp 10Vật Lý

Bài 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Bài 2 (trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một tấm ván nặng 240N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A một khoảng là 2,4m và cách điểm tựa B một khoảng là 1,2m (hình 28.11). Hãy xác định các lực mà tấm ván tác dụng lên hai bờ mương.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Lời giải:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Áp dụng quy tắc hợp 2 lực song song cùng chiều, ta có:

FA + FB = P = m.g = 240N (1)

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 2 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

⇔ 2FA – FB = 0 (2)

Giải hệ (1), (2) ta được: FA = 80N; FB = 160N

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button