Lớp 12Toán Học

Bài 2 trang 136 SGK Giải tích 12

Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 2 trang 136 SGK Giải tích 12: 

Tính α+ β,α- β với:

a) α = 3, β = 2i

Bạn đang xem: Bài 2 trang 136 SGK Giải tích 12

b) α = 1 – 2i, β = 6i

c) α = 5i, β = -7i

d) α = 15; β = 4 – 2i

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Cho hai số phức z1 = a1 + b1.i và z2 = a2 + b2i

z1 + z2 = (a1 + a2) + (b1 + b2).i

z– z2 = (a1 – a2) + (b– b2).i

a) Ta có: α + β = 3 + 2i ; α – β = 3 – 2i

b) α + β = (1 – 2i) + (6i) = 1 + 4i;

    α – β = (1 – 2i) – (6i) = 1 – 8i

c) α + β = (5i) + (-7i) = -2i;

    α – β = (5i) – (-7i) = 12i

d) α + β = (15) + (4 – 2i) = 19 – 2i ;

    α – β = (15) – (4 – 2i) = 11 + 2i

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button