Lớp 11Sinh Học

Bài 2 trang 143 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 2 trang 143 sgk Sinh 11 nâng cao

Quá trình phát triển ở ếch gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của mỗi giai đoạn.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 143 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

Quá trình phát triển của ếch gồm các giai đoạn:

– Trứng: Là kết quả sự quá trình thụ tinh ngoài, trứng phải tồn tại trong môi trường có nước. Một số loài bảo vệ trứng trên lung hoặc trong miệng nhưng cũng phải giữ cho trứng ẩm ướt.

– Nòng nọc: Sống trong nước, có mang ngoài, có đuôi. Ăn rong, tảo.

– Ếch: Đuôi tiêu biến, tứ chi hình thành, lên cạn.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button