Lớp 11Vật Lý

Bài 2 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Bài 2 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Chọn phương án đúng

Bạn đang xem: Bài 2 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Hai điểm M, N gần dòng điện thẳng dài mà khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Nếu gọi cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện đó tại M là BM, tại N là BN thì

A. BM= 2BN

B. BM= 0,5BN

C. BM= 4BN

D. BM= 0,25BN

Lời giải

Cảm ứng từ của dòng điện thẳng tác dụng lên một điểm cách dòng điện một khoảng R là :

Theo đề: RM = 2RN ⇒ B= 0,5BN

Đáp án: B

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button