Lớp 10Toán

Bài 2 trang 161 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 1: Một vài khái niệm cơ bản

Bài 2 (trang 161 SGK Đại Số 10 nâng cao)

Điều tra về điện năng tiêu thụ trong một tháng (tính theo KW/h) của 30 gia đình ở một khu phố A, người ta thu được mẫu số liệu sau:

    

Bạn đang xem: Bài 2 trang 161 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu?

b) Hãy tìm các giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên?

Lời giải:

a) Đơn vị điều tra là gia đinh. Dấu hiệu là số điện năng tiêu thụ trong một tháng của một gia đinh. Kích thước mẫu là 30.

b) Có 18 giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên: 40; 42; 54; 50; 53; 57; 59; 65; 70; 75; 84; 85; 90; 100; 133; 141; 150;và 165.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Toán 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button