Lớp 10Vật Lý

Bài 2 trang 163 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 34: Động năng. Định lí động năng

Bài 2 (trang 163 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một ô tô tăng tốc trong hai trường hợp: từ 10km/h lên 20km/h và từ 50km/h lên 60km/h trong cùng một khoảng thời gian như nhau. Nếu bỏ qua ma sát, hãy so sánh xem lực tác dụng và công do lực thực hiện trong hai trường hợp có bằng nhau không. Tại sao?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 163 sgk Vật Lý 10 nâng cao

– Trường hợp 1:

Ô tô tăng tốc từ v1 = 10 km/h = 25/9 m/s lên v2 = 20 km/h = 50/9 m/s.

Gia tốc của ô tô trong trường hợp này là:

Quãng đường ô tô đi được là:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 2 trang 163 sgk Vật Lý 10 nâng cao

– Trường hợp 2:

Ô tô tăng tốc từ v’1 = 50 km/h = 125/9 m/s lên v’2 = 60 km/h = 50/3 m/s.

Gia tốc của ô tô trong trường hợp này là:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 2 trang 163 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Quãng đường ô tô đi được là:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 2 trang 163 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Ta thấy a1 = a2 nên F1 = m.a1 = F2 = m.a2.

Nhưng s1 ≠ s2. Mặt khác A = F.s = (ma).s nên công thực hiện trong 2 trường hợp là khác nhau.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button