Lớp 11Vật Lý

Bài 2 trang 165 sgk Vật Lý 11 nâng cao

  Bài 33: Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

Bài 2 trang 165 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Chọn phương án đúng.

Một khung dây phẳng nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa các đường sức từ. Giảm cảm ứng từ đi hai lần và tăng cường độ dòng điện trong khung lên 4 lần thì momen lực từ tác dụng lên khung sẽ tăng lên.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 165 sgk Vật Lý 11 nâng cao

A. 2 lần        B. 4 lần        C. 6 lần        D. 8 lần

Lời giải

Độ lớn của momen ngẫu lực M tác dụng lên khung dây khi vecto cảm ứng từ B hợp với pháp tuyến n của mặt phẳng (ABCD) một góc θ = 900 là:

M = I.B.S.sinθ = I.B.S

Khi giảm cảm ứng từ đi hai lần và tăng cường độ dòng điện trong khung lên bốn lần, ta có:

B’ = B/2; I’ = 4.I

→ M’ = I’.B’.S = 4.I.0,5B.S = 2M

→ Momen lực từ tác dụng lên khung sẽ tăng lên 2 lần

Đáp án: A

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 33. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button