Lớp 11Vật Lý

Bài 2 trang 189 SGK Vật Lý 11

Bài 29: Thấu kính mỏng

Bài 2 (trang 189 SGK Vật Lý 11)

Nêu tính chất quang học của quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật. Minh họa bằng đường truyền tia sáng cho mỗi trường hợp?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 189 SGK Vật Lý 11

Tính chất quang học của quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật:

* Mọi tia sáng tới qua quang tâm O đều truyền thẳng qua thấu kính. 

* Mọi tia sáng tới song song với trục chính thì tia ló sẽ qua tiêu điểm ảnh F’ ( đối với thấu kính hội tụ) hay có đường kéo dài qua tiêu điểm ảnh F’ ( đối với thấu kính phân kì). 

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 2 trang 189 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

* Mọi tia sáng tới qua tiêu điểm vật F (đối với thấu kính hội tụ) hay có đường kéo dài qua tiêu điểm vật F (đối với thấu kính phân kì) thì tia ló sẽ song song với trục chính. 

Giải bài tập Vật lý 11: Bài 2 trang 189 SGK Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 29. Thấu kính mỏng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button