Lịch SửLớp 10

Bài 2 trang 191 sgk Lịch Sử 10

Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 2 trang 191 sgk Lịch Sử 10

Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 191 sgk Lịch Sử 10

– Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn:

+ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đã khẳng định được sự ra đời của chủ nghĩa tư bản là một bước tiến. Song, đó lại chứa đựng quá nhiều mâu thuẫn nên đã nổ ra cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và tư sản. Bản Tuyên ngôn đã trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh được quy luật hình thành, phát triển và diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chế độ chủ nghĩa cộng sản.

+ Tuyên ngôn đã khẳng định được sứ mệnh của giai cấp vô sản đó là phải lãnh đạo cuộc đấu tranh để chống lại sự thống trị, áp bức bóc lột của giai cấp tư sản, lật đổ xã hội tư bản để xây dựng nên chế độ cộng sản chủ nghĩa.

+ Kêu gọi thành lập nên một chính đảng của giai cấp vô sản, từ đó có thể đoàn kết được lực lượng công nhân cũng như những người vô sản trên phạm vi thế giới.

+ Để lật đổ xã hội hiện tại cần phải dùng bạo lực, đồng thời Tuyên ngôn cũng kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân cùng nhau đứng lên làm cách mạng.

+ Bản Tuyên ngôn kết thúc với một lời kêu gọi rất hào hùng: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”.

– Ý nghĩa của bản Tuyên ngôn:

+ Tuyên ngôn là một bản văn kiện mang tính chất là một cương lĩnh chính trị đầu tiên cho chủ nghĩa xã hội khoa học. Là bước khởi đầu cho việc kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân sau này.

+ Nhờ có bản Tuyên ngôn mà giai cấp công nhân có thêm nhận thức về lí luận cách mạng, là ánh sáng soi đường cho người cộng sản xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 37. Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button