Lớp 11Toán

Bài 2 trang 192 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 1: Khái niệm đạo hàm

Bài 2 (trang 192 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Dùng định nghĩa tính đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm xo:

a) y = 2x + 1,xo= 2

Bạn đang xem: Bài 2 trang 192 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) y = x2+ 3x,xo= 1

Lời giải:

a) Đặt f(x) = 2x + 1, cho xo= 2 một số gia Δx

Ta có : Δy = f(xo + Δx) – f(xo) = f(2 + Δx) – f(2) = 2(2 + Δx) + 1 – 5 = 2Δx

b) Đặt f(x) = x2+ 3x, cho xo= 1 một số gia Δx

Ta có : Δy = f(xo + Δx) – f(xo) = f(1 + Δx) – f(1) = (1 + Δx)2 + 3(1 + Δx) – 4 = 5Δx + Δ2x

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 2 trang 192 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button