Lịch SửLớp 10

Bài 2 trang 196 sgk Lịch Sử 10

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Bài 2 trang 196 sgk Lịch Sử 10

Chứng minh rằng: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 196 sgk Lịch Sử 10

a) Chứng minh

– Hội đồng công xã là cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri, sau đó là các ủy ban, mỗi ủy ban sẽ có 1 ủy viên công xã đứng đầu và chịu mọi trách nhiệm trước nhân dân. Người này cũng có thể bị bãi miễn.

– Giải tán toàn bộ quân đội và bộ máy cảnh sát cũ để thay thành lực lượng vũ trang nhân dân.

– Tách nhà thờ ra để hoạt động riêng, còn các trường học, nhà nước không tổ chức dạy kinh thánh.

– Nhiều chính sách tiến bộ khác được công xã thi hành như: cho phép công nhân làm chủ các xí nghiệp mà người chủ trước đó bỏ trốn, kiểm soát chặt chẽ chính sách tiền lương của xí nghiệp, hạn chế những lao động phải làm đêm,…

– Chủ trương giáo dục bắt buộc với toàn dân và không mất tiền, cải thiện điều kiện làm việc đặc biệt là những công nhân nữ.

Những điều trên cho chúng ta thấy rõ việc tổ chức và hoạt động của Công xã Pa-ri là hoàn toàn mới, tiên tiến hơn, đáp ứng sự mong mỏi của quần chúng nhân dân. Nó hoàn toàn khác so với kiểu nhà nước trước đây, đặc biệt là nhà nước của giai cấp bóc lột.

b) Ý nghĩa

– Dù là một nhà nước kiểu mới nhưng Công xã Pa-ri vẫn thất bại. Tuy nhiên, đó lại có ý nghĩa to lớn và ảnh hưởng tới các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản trên toàn thế giới

– Như Lê-nin từng nói, Công xã Pa-ri đã để lại ““một kinh nghiệm lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, một bước tiến nhất định của cách mạng vô sản trên thế giới”

– Công xã Pa-ri có sự sáng tạo khi đưa ra những chính sách mới cho một nhà nước mới. Đồng thời, nhà nước này hoạt động để phục vụ lợi ích cho đa số nhân dân lao động.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button