Lịch SửLớp 10

Bài 2 trang 199 sgk Lịch Sử 10

Bài 39. Quốc tế thứ hai

Bài 2 trang 199 sgk Lịch Sử 10

Vì sao Quốc tế thứ hai bị tan rã?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 199 sgk Lịch Sử 10

– Trong Quốc tế thứ hai không có sự thống nhất mà lại xảy ra tình trạng mâu thuẫn và đấu tranh. Đó là mâu thuẫn giữa khuynh hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội.

– Đường lối thiếu sự nhất trí, tổ chức bị chia rẽ đã làm cho các đảng trong Quốc tế thứ hai bắt đầu có xu hướng xa dần cách mạng, nhiều đảng lại thỏa hiệp với giai cấp tư sản nên Quốc tế thứ hai dần dần tan rã.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 39. Quốc tế thứ hai

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button