Lịch SửLớp 10

Bài 2 trang 203 sgk Lịch Sử 10

Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Bài 2 trang 203 sgk Lịch Sử 10

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 203 sgk Lịch Sử 10

– Về tính chất: Trong thời kì chủ nghĩa đế quốc, Cách mạng 1905-1907 là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên trên thế giới do giai cấp vô sản lãnh đạo

– Về ý nghĩa:

+ Cuộc cách mạng đã làm thức tỉnh những giai cấp bị bóc lột cùng nhiều dân tộc Nga bị áp bức đứng lên đấu tranh, làm lung lay chế độ Nga hoàng đã lỗi thời.

+ Nhờ cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga mà phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển ra nhiều nước, đặc biệt là các nước phương Đông trong những năm đầu của thế kỉ XX.

Xem toàn bộ Soạn sử 10: Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button