Lịch SửLớp 12

Bài 2 trang 216 sgk Lịch Sử 12

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội 1986-2000)

Bài 2 trang 216 sgk Lịch Sử 12

Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế- xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000)?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 216 sgk Lịch Sử 12

– Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc.

– Kinh tế nhà nước chưa được củng cố tương xứng với vai trò chủ đạo.

– Các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH.

– Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn vẫn còn ở mức cao.

– Vê cơ bản nền kinh tế đất nước còn chậm phát triển hơn so với nhiều nước trong khu vực.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button