Lớp 10Vật Lý

Bài 2 trang 230 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 46: Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

Bài 2 (trang 230 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một bình được nạp khí ở nhiệt độ 33oC dưới áp suất 300kPa. Sau đó bình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ 37oC, tính độ tăng áp suất của khí trong bình.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 230 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Trạng thái đầu tiên: T1 = 33 + 273 = 306 K, p1 = 300kPa = 300.103Pa.

Trạng thái tiếp theo: T2 = 37 + 273 = 310 K, p2.

Vì quá trình biến đổi là quá trình đẳng tích nên:

Độ tăng áp suất của khí trong bình là:

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button