Hóa HọcLớp 11

Bài 2 trang 28 sgk Hóa 11 nâng cao

Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 2 (trang 28 sgk Hóa 11 nâng cao)

Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) Fe2(SO4)3+ NaOH

Bạn đang xem: Bài 2 trang 28 sgk Hóa 11 nâng cao

b) KNO3+ NaCl

c) NaHSO3+ NaOH

d) Na2HPO4+ HCl

e) Cu(OH)2(r) + HCl

g) FeS (r) + HCl

h) Cu(OH)2(r) + NaOH (đặc)

i) Sn(OH)2(r) + H2SO4

Lời giải:

a) Fe3++ 3OH→ Fe(OH)3

b) KNO3+ NaCl: không phản ứng

c) HSO3– + OH→ SO32-+ H2O

d) HPO42-+ 2H+↔ H3PO4

e) Cu(OH)2+ 2H+→ Cu2+ + 2H2O

f) FeS + 2H+→ Fe2++ H2S

h) Cu(OH)2r + NaOH: không phản ứng.

i) Sn(OH)2+ 2H+→ Sn2+ + 2H2O

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button