Lớp 10Vật Lý

Bài 2 trang 291 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học

Bài 2 (trang 291 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một cốc nhôm khối lượng 100g chứa 300g nước ở nhiệt độ 20oC. Người ta thả vào cốc nước một chiếc thìa đồng khối lượng 75g vừa rút ra khỏi nồi nước sôi ở 100oC. Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua các hao phí nhiệt ra ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.độ, của đồng là 380J/kg.độ và của nước là 4,19.103J/kg.độ.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 291 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Gọi nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt độ là t.

Nhiệt lượng thìa tỏa ra:

Qtỏa = mđồng.cđồng.(t1 − t) = 0,075.380.(100 − t) = 2850 − 28,5.t (J)

Nhiệt lượng vỏ cốc nhôm và nước thu vào:

Qthu = (mnhôm.cnhôm + mn.cn).(t − 20) = 1345t − 26900 (J)

Phương trình cân bằng nhiệt:

Qtỏa = Qthu ⇔ 2850 − 28,5.t = 1345.t – 26900

⇔ t = 21,7oC

Vậy nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt độ là 21,7oC.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button