GDCDLớp 12

Bài 2 trang 31 sgk GDCD 12

Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Bài 2 (trang 31 sgk GDCD 12)

Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 31 sgk GDCD 12

   Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí nhằm:

   – Tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần để bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập GDCD 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDCD 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button