Lớp 11Sinh Học

Bài 2 trang 39 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật

Bài 2 trang 39 sgk Sinh 11 nâng cao

Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định C02 của ba nhóm thực vật.

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 2 trang 39 sgk Sinh 11 nâng cao

∗ Giống nhau: Cả hai chu trình đều có tạo ra APG qua chu trình canvin rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbohiđrat, axit amin, protein, lipit…

∗ Khác nhau:

– Chất nhận e của chu trình C3 là RiDP

– Chất nhận e của quá trình C4 và CAM là  PEP

– Sản phẩm cố định bền đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon: APG.

– Sản phẩm cố định đầu bền tiên của chu trình Clà các hợp chất 4 cacbon: AOA

– Tiến trình của chu trình C3 chỉ có một giai đoạn là chu trình Canvin xảy ra chỉ trong các tế bào mô giậu.

– Tiến trình của chu trình C4 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 là chu trình C4 (cố định tạm thời CO2) xảy ra trong các tế bào mô giậu và giai đoạn chu trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch

– Tiến trình CAM thì xảy ra cố đinh tạm thời CO2 vào ban đêm khi khí khổng mở. Còn chu trình Canvin xảy ra khi có ánh sáng vào ban ngày.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao: Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button