Lớp 11Toán

Bài 2 trang 54 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

Bài 2 (trang 54 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 54 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Chữ số hàng chục có thể chọn trong các chữ số 2,4,6,8 do đó có 4 cách chọn.

Chữ số hàng đơn vị có thể chọn trong các chữ số 0,2,4,6,8 do đó có 5 cách chọn.

Vậy theo quy tắc nhân ta có 4 x 5 = 20 số có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button