Hóa HọcLớp 11

Bài 2 trang 72 sgk Hóa 11 nâng cao

Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

Bài 2 (trang 72 sgk Hóa 11 nâng cao)

Lập các phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch của các chất.

a) Kali photphat và bari nitrat

Bạn đang xem: Bài 2 trang 72 sgk Hóa 11 nâng cao

b) natri photphat và nhôm sunfat

c) kali phot phat và canxi clorua

d) natri hiđrophotphat và natri hiđroxit.

e) canxi điphotphat (1) mol và canxi hiđroxit (1 mol)

g) canxi đihiđrophotphat (1mol) và canxi hiđroxit (2 mol)

Lời giải:

Phương trình phân tử và Phương trình ion rút gọn

a) 2K3PO4+3Ba(NO3)2→Ba3(PO4)2↓+6KNO3

3Ba2++2PO42-→Ba3(PO4)2

b) 2Na3PO4+Al2(SO4)3→2AlPO4+3Na2SO4

Al3++PO43→AlPO4

c) 2K3PO4+3CaCl2→Ca3(PO4)2 +6KCl

3Ca2++2PO43+→Ca3(PO4)2

d) Na2HPO4+NaOH→Na3PO4+H2O

HPO42-+OH→PO43-+H2O

e) Ca(H2PO4)2+Ca(OH)2 →2CaHPO4+2H2O

H2PO42-+OH→HPO42-+H2O

g) Ca(H2PO4)2+2Ca(OH)2 →Ca3(PO4)2 +4H2O

3Ca2++2H2PO4+4OH→Ca3(PO4)2 +4H2O

Tham khảo toàn bộ: Giải Hóa 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button