Lớp 11Vật Lý

Bài 2 trang 93 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 18: Hiện trượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn

Bài 2 trang 93 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Chọn đáp số đúng:

Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 65μV/K được đặt trong không khí ở 20oC, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232oC. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó là:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 93 sgk Vật Lý 11 nâng cao

A. E = 13,00 mV

B. E = 13,58 mV

C. E = 13,98 mV

D. E = 13,78 mV

Lời giải

Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó:

ℰ = αT.(T1 – T2 ) = 65.10-6.(232 – 20) = 13,78.10-3 V = 13,78 mV

Đáp án: C

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao: Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button