Lớp 11Toán

Bài 20 trang 67 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Bài 20 (trang 67 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Tính hệ số của x9 trong khai triển (2 – x)19

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 20 trang 67 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button