Lớp 11Toán

Bài 22 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 3: Cấp số cộng

Bài 22 (trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Mỗi cấp số cộng có 5 số hạng mà tổng của số hạng đầu và số hạng thứ ba bằng 28, tổng số hạng thứ ba và số hạng cuối bằng 40. Hãy tìm cấp số cộng đó.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 22 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Ta có với mỗi n ∈ [1, 2, 3, 4, 5] kí hiệu un là số hạng thứ n của cấp số hạng đã cho

Ta có: 28 = u1 + u3 = 2u2 ⇒ u2 = 14

40 = u3 + u5 = 2u4 ⇒ u4 = 20

2u3 = u2 + u4 = 34 ⇒ u3 = 17

Ta có: u1 + u3 = 28 ⇒ u1 = 28 – u3 = 11

u3 + u5 = 40 ⇒ u5 = 40 – u3 = 23

Vậy cấp số cộng cần tìm là: 11, 14, 17, 20, 23

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button