Lớp 11Toán

Bài 23 trang 23 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 5: Hai hình bằng nhau

Bài 23 (trang 23 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Hình H1 gồm 3 đường tròn (O1; r1), ( O2; r2), ( O3; r3) đôi một tiếp xúc ngoài với nhau. Hình H2 gồm ba đường tròn (I1; r1), ( I2; r2), ( I3; r3) đôi một tiếp xúc ngoài với nhau. Chứng tỏ rằng hai hình H1 và H2 bằng nhau.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 23 trang 23 sgk Hình học 11 nâng cao

Ta thấy : O1O2 = r1 + r2 = I1I2

O2O3 = r2 + r3 = I2I3

O3O1 = r3 + r1 = I3I1

Suy ra ΔO1O2O3= ΔI1I2I3

Ta có phép dời hình F biến ba điểm O1,O2,O3lần lượt ba điểm I1,I2,I3. Hiển nhiên khi đo F biến ba đường tròn (O1; r1), ( O2; r2), ( O3; r3) lần lượng thành ba đường tròn (I1; r1), ( I2; r2), ( I3; r3) tức là biến hình H1 thành hình H2 . Vậy hai hình H1 và H2 bằng nhau

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button