Lớp 11Toán

Bài 26 trang 205 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 204-205)

Bài 26 (trang 205 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Hình bên thể hiện màn hình của một trò chơi điện tử. Một máy bay xuất hiện ở bên trái màn hình rồi bay sang theo quỹ đạo (C) có phương trình y=f(x), trong đó f(x) = -1 – 1/x (x > 1) . Biết rằng tên lửa được bắn ra từ máy bay tại một điểm thuộc (C) sẽ bay theo phương tiếp tuyến của (C) tại điểm đó. Tìm hoành độ các điểm thuộc (C) sao cho tên lửa bắn ra từ đó có thể bắn trúng một trong bốn mục tiêu nằm ở trên màn hình có tọa độ (1 ;0), (2 ;0), (3 ;0) và (4 ;0) (làm tròn kết quả đến phần hàng vạn).

Bạn đang xem: Bài 26 trang 205 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 26 trang 205 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Hay x2o + 2xo – x + xo2y = 0

Ta phải tìm sao cho (d) lần lượt đi qua bốn điểm có tọa độ (1 ;0), (2 ;0), (3 :0), và (4 ;0)

a) Với x=1, y=0 ta có : x2o+ 2xo-1 = 0 ⇒ xo = -1 + √2 ≈ 0,4142

b) Với x=2, y=0 ta có : x2o+ 2xo-2 = 0 ⇒ xo = -1 + √3 ≈ 0,7321

c) Với x=3, y=0 ta có : x2o+ 2xo-3 = 0 ⇒ xo = -1 + 2 = 1

d) Với x=4,y=0 ta có : x2o+ 2xo-4 = 0 ⇒ xo = -1 + √5 ≈ 1,2361

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 26 trang 205 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button