Lớp 11Toán

Bài 27 trang 75 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Biến cố và xác suất của biến cố

Bài 27 (trang 75 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Danh sách lớp của Hường được đánh số từ 1 đến 30. Hường có số thứ tự là 12. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp.

a) Tính xác suất để Hường được chọn.

Bạn đang xem: Bài 27 trang 75 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Tính xác suất để Hường không được chọn

c) Tính xác suất để một bạn có số thứ tự nhỏ hơn số thứ tự của Hường được chọn

Lời giải:

a) Gọi A là biến cố “Hường được chọn”, Lớp có 30 bạn

Xác xuất đề Hường được chọn P(A) = 1/30

b) Gọi B là biến cố “Hường không được chọn”

Xác xuất để Hường không được chọn P(B) = 29/30

c) Gọi C là biến cố “Bạn có số thứ tự nhỏ hơn 12 được chọn”

Xác suất để một bạn có số thứ tự nhỏ hơn số thứ tự của Hường được chọn P(C) = 11/30

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button