Lớp 11Toán

Bài 28 trang 76 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Biến cố và xác suất của biến cố

Bài 28 (trang 76 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Gieo hai con súc sắc cân đối

a) Mô tả không gian mẫu

Bạn đang xem: Bài 28 trang 76 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Gọi A là biến cố “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc nhỏ hơn hoặc bằng 7”. Liệt kê các kết quả thuận lợi cho A. Tính P(A).

c) Cũng hỏi như trên cho biến cố B: “Có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm” và C: “Có đúng một con súc sức xuất hiện mặt 6 chấm”

Lời giải:

Con súc sắc cân đối có 6 mặt

a) Ω = {(a, b)|a, b ∈ N*, 1 ≤ a ≤ 6,1 ≤ b ≤ 6}

Không gian mẫu có 36 phần tử.

b) ΩA= {(6; 1),(5; 1); (5; 2),(4;2),(4;3),(3;1),(3;2),(3;3),(3;4),(2;1),(2;2),(2;3),(2;4),(2;5),(1;1),(1;2),(1;3),(1;4),(1;5),(1;6) }

Tập ΩA có 21 phần tử. Vậy P(A) = 21/36 = 7/12

c) ΩB= {(6;1),(6;2),(6;3),(6;4),(6;5),(6;6),(1;6),(2;6),(3;6),(4;6),(5;6)}

Tập ΩB có 11 phần tử. Vậy P(B) = 11/36

ΩC = {(6;1),(6;2),(6;3),(6;4),(6;5),(1;6),(2;6),(3;6),(4;6),(5;6)}

Tập ΩC có 10 phần tử. Vậy P(C) = 10/36 = 5/18

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button