Lớp 11Toán

Bài 29 trang 120 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 29 (trang 120 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): 

Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là cấp số nhân? Hãy xác định công bội của cấp số nhân đó

a) Dãy số 1,-2,4,-8,16,-32,64;

Bạn đang xem: Bài 29 trang 120 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

b) Dãy số (unvới un= n.6 n + 1

c) Dãy số (vn) với vn= (-1) n.3 2n ;

d) Dãy số (xn) với xn= (-4)2n + 1

Lời giải:

a) Dãy số 1,-2,4,-8,16,-32,64 là một cấp số nhân với công bội q = -2

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button