Lớp 11Toán

Bài 29 trang 67 sgk Hình học 11 nâng cao

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Bài 29 (trang 67 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

Bạn đang xem: Bài 29 trang 67 sgk Hình học 11 nâng cao

b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

c) Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên một mặt phẳng đều song song với mặt phẳng còn lại.

d) Nếu hai mặt phẳng song song thì mỗi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng kia.

e) Nếu hai mặt phân biệt lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì song song với nhau.

f) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại.

Lời giải:

Mệnh đề a) Sai vì hai mặt phẳng có thể cắt nhau theo giao tuyến song song với đường thẳng đã cho

Mệnh đề b) Đúng

Mệnh đề c) Đúng

Mệnh đề d) Sai

Mệnh đề e) Sai vì có thể hai mặt phẳng cắt nhau

Mệnh đề f) Đúng

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button