Lớp 10Toán

Bài 3 trang 105 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 3 (trang 105 SGK Đại Số 10)

Giải các bất phương trình sau

Bạn đang xem: Bài 3 trang 105 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Lời giải

Giải Toán 10: Bài 3 trang 105 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

Giải Toán 10: Bài 3 trang 105 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

Giải Toán 10: Bài 3 trang 105 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

Ghi nhớ

Tam thức f(x) = ax2 + bx + c có Δ = b2 – 4ac:

+ Nếu Δ < 0, f(x) cùng dấu với a với ∀ x ∈ R

+ Nếu Δ = 0, f(x) cùng dấu với a với ∀ x ≠ –b/2a.

+ Nếu Δ > 0, f(x) cùng dấu với a nếu x < x1 hoặc x > x2;

f(x) trái dấu với a nếu x1 < x < x2; trong đó x1; x2 là hai nghiệm của f(x) và x1 < x2.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button