Lớp 11Sinh Học

Bài 3 trang 112 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 28. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Bài 3 trang 112 sgk Sinh 11 nâng cao

Sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin khác với không có bao miêlin như thế nào?

Lời giải

Bạn đang xem: Bài 3 trang 112 sgk Sinh 11 nâng cao

– Sợi thần kinh không có bao myelin, điện thế hoạt động lan truyền với tốc độ chậm vì phải liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên. Liên tục khử cực, đảo cực rồi tái phân cực từ vùng này sang vùng khác nên tốc độ lan truyền chậm.

– Sợi thần kinh có bao myelin, theo cách nhảy cóc được lan truyền từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác. Khử cực đảo cực và tái phân cực chỉ sảy ra tại các eo ranvie nên tốc độ nhanh.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 28. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button