Lớp 11Toán

Bài 3 trang 120 sgk Hình học 11 nâng cao

Ôn tập chương III

Bài 3 (trang 120 sgk Hình học 11 nâng cao): 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA ⊥ (ABCD). Hai điểm M và N lần lượt thay đổi trên hai cạnh CB và CD, đặt CM = x, CN = y. Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y để :

a) Hai mp(SAM) và (SAN) tạo với nhau góc 45˚

Bạn đang xem: Bài 3 trang 120 sgk Hình học 11 nâng cao

b) Hai mp(SAM) và (SMN) vuông góc với nhau .

Lời giải:

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 3 trang 120 sgk Hình học 11 nâng cao

Đó là hệ thức liên hệ giữa x và y để các mp(SAM) và (SAN) tạo với nhau góc 45˚

b) Theo đề bài ta có (SAM) ⊥ (ABCD), từ đó nếu (SMN) ⊥ (SAM) thì giao tuyến MN của (SMN) và (ABCD) sẽ vuông góc với (SAM) tức MN ⊥

Ngược lại , nếu có MN ⊥ AM thì do SA ⊥ MN nên MN ⊥ (SAM), suy ra (SMN) ⊥ (SAM)

Giải Toán 11 nâng cao: Bài 3 trang 120 sgk Hình học 11 nâng cao

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button