Lớp 10Vật Lý

Bài 3 trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Bài 3 (trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một ngọn đèn có khối lượng m = 1kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 8N.

a) Chứng minh rằng không thể treo ngọn đèn này vào một đầu dây.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao

b) Người ta đã treo đèn này bằng cách luồn sợi dây qua một cái móc của đèn và hai đầu dây được gắn chặt trên trần nhà (hình 27.8). Hai nửa sợi dây có chiều dài bằng nhau và hợp với nhau một góc bằng 60o. Hỏi lực căng của mỗi nửa sợi dây là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Khi treo ngọn đèn này vào 1 đầu dây, để đèn nằm cân bằng ta phải có: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 3 trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Về độ lớn P = T = m.g = 1.9,8 = 9,8N > Tmax = 8N nên dây sẽ bị đứt. Vậy không thể treo đèn vào một đầu dây.

b) Ngọn đèn chịu tác dụng của 3 lực: Trọng lực P; 2 lực căng T1và T2, các lực được biểu diễn như hình vẽ.

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 3 trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Khi ngọn đèn nằm cân bằng ta có:

 Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 3 trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao

→ P = T’

Vì T1 = T2 

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 3 trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao

⇒ T’ = 2T1.cos30o = T1.√3

T’ = P = m.g = 9,8N

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 3 trang 126 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button