Lớp 10Toán

Bài 3 trang 129 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

Ôn tập chương 5 Đại số 10

Bài 3 (trang 129 SGK Đại Số 10)

Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở vùng dân cư về số con của mỗi hộ gia đình được ghi trong bảng sau

Bạn đang xem: Bài 3 trang 129 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất

b) Nêu nhận xét về số con của 59 gia đình đã được điều tra

c) Tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho

Lời giải

a) Bảng phân bố tần số và tần suất:

Số con

Tần số

Tần suất

0

8

13,6%

1

13

22%

2

19

32,2%

3

13

22%

4

6

10,2%

Cộng

59

100%

b) Nhận xét: Hầu hết các gia đình có từ 1 đến 3 con.

Số gia đình có 2 con là nhiều nhất.

c) Số trung bình cộng:

Giải Toán 10: Bài 3 trang 129 SGK Đại Số 10 | Giải bài tập Toán 10

Mốt: M0 = 2 (có tần số lớn nhất bằng 19).

Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự không giảm:

0; 0; 0; …; 0; 1; 1; ….; 1; 2; 2; …; 2; 3; 3; …; 3; 4; 4; …; 4

Có 59 số liệu nên số trung vị là số thứ 30 trong dãy trên.

Số thứ 30 là 2 nên số trung vị Me = 2

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button