Lớp 11Sinh Học

Bài 3 trang 130 sgk Sinh 11 nâng cao

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Bài 3 trang 130 sgk Sinh 11 nâng cao

Trình bày các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Nêu các biện pháp kĩ thuật có liên quan tới các ảnh hưởng đó.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 130 sgk Sinh 11 nâng cao

Lời giải

– Nhân tố bên trong: các hoocmon kích thích và ức chế sinh trưởng.

– Nhân tố bên ngoài:

   + Nước: yếu tố quan trọng tham gia vào tất cả các giai đoạng sống của cây.

   + Nhiệt độ: Nhiệt độ có vai trò quan trọng trong giai đoạn nảy mầm của hạt, của chồi. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến sự ra hoa.

   + Ánh sáng: ảnh hưởng lớn đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá, quy định tính chất cây ngắn ngày hay cây dài ngày, cây ưa sáng, ưa bóng.

   + Phân bón: cung cấp chất khoáng cho mọi hoạt động sống của cây.

Xem toàn bộ Giải sinh 11 nâng cao Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button