Lớp 10Vật Lý

Bài 3 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Bài 3 (trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một người gánh hai thúng, một thúng gạo nặng 300N, một thúng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1,5m. Hỏi vai người này phải đặt ở điểm nào để đòn gánh cân bằng và vai chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Gọi d1 là cánh tay đòn của trọng lực của gạo P1

d2 là cánh tay đòn của trọng lực của ngô P2

Áp dụng quy tắc hợp lực 2 lực song song cùng chiều ta có:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 3 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Lại có: d1 + d2 = O1O2 = 1,5m (2)

Giải hệ (1), (2) ta được: d1 = 60 cm; d2 = 90cm.

Vậy vai người chịu một lực là P = P1 + P2 = 300 + 200 = 500 (N), điểm đặt của vai cách đầu treo thúng gạo d1 = 60 cm.

Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button