Lớp 12Toán Học

Bài 3 trang 136 SGK Giải tích 12

Bài 2 : Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 3 trang 136 SGK Giải tích 12: 

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 – 2i)(2 – 3i)

Bạn đang xem: Bài 3 trang 136 SGK Giải tích 12

b) (-1 + i)(3 + 7i)

c) 5(4 + 3i)

d) (-2 – 5i)4i

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Cho hai số phức z1 = a1 + b1.i và z2 = a2 + b2i

z1.z2 = (a1 + b1i).(a2 + b2i)

         = a1a2 + b1b2.i2 + (a2b1 + a1b2).i

         = (a1a2 – b1b2) + (a2b+ a1b2).i

a) (3 – 2i)(2 – 3i) = (3.2 – 2.3) + (-3.3 – 2.2)i = -13i

b) (-1 + i)(3 + 7i) = (-1.3 – 1.7) + (-1.7 + 1.3)i = -10 – 4i

c) 5(4 + 3i) = 5.4 + 5.3i = 20 + 15i

d) (-2 – 5i)4i = (-2.0 + 5.4) + (2.4 – 5.0)i = 20 – 8i

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button