Lớp 12Toán Học

Bài 3 trang 138 SGK Giải tích 12

Bài 3 : Phép chia số phức

Bài 3 trang 138 SGK Giải tích 12: 

Thực hiện các phép tính sau:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 138 SGK Giải tích 12

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Chia số phức z1 = a1 + b1i cho z2 = a2 + b2i.

Giải Toán 12: Bài 3 trang 138 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

a) 2i(3 + i)(2 + 4i)

= (6i + 2i2)(2 + 4i)

= (-2 + 6i)(2 + 4i)

= (-2.2 – 6.4) + (6.2 – 2.4).i

= -28 + 4i.

b) Ta có:

(1 + i)2.(2i)3 = (1 + 2i + i2).8i.i2

= (1 + 2i – 1).8i .(-1) = -16i2 = 16.

Do đó:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 138 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

c) 3 + 2i + (6 + i)(5 + i)

= 3 + 2i + (6.5 – 1) + (5 + 6).i

= 3 + 2i + 29 + 11i

= 31 + 13i.

Giải Toán 12: Bài 3 trang 138 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button